Howl! WOAC Comission

Posted June 25, 2023

I'm super excited to finally announce (long overdue!) that I have been commissioned to make a show in Wales this year.
Howl! is a magical tale of a wild were-wolf woman. A narrative aerial theatre show performed in Welsh.Written by me, Directed by Gwen Thompson. Original musical score by Daniel Rhys Lawrence with Welsh support and costume design by Kate Jones.
Commissioned by Wales Outdoor Arts Consortium.
Rehearsed in my Mum's field.
We have loads of performance dates throughout Wales this summer, posts coming soon!

Rwy'n hynod gyffrous i gyhoeddi o'r diwedd fy mod wedi cael fynghomisiynu i wneud sioe yng Nghymru eleni. Mae Howl! yn stori hudolus am blaidd-ddynes wyllt. Sioe theatr awyrol naratif yn cael ei pherfformio yn Gymraeg. Ysgifennwyd gennyf fi, cyfarwyddwyd gan Gwen Thompson. Sgor gerddoral wreiddiolgan Daniel Rhys Lawrence, gyda chefnogaeth Gymreig a chynllun gwisgoedd gan Kate Jones. Comosiynwyd gan Gonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru. Wedi Ymarfer yng cae fy Mam. Mae gennym ni lwyth a ddyddiadau perfformio dros Cymru yr haf yma.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram