Howl! Upcoming performances/Perfformiadau yn dod i fyny

Posted August 6, 2023

Howl! Performances have been going well with the show bedding in nicely. We have some more dates coming up before summer comes to an end. If you haven't seen it yet then come along.

Mae perfformiadau wedi bod yn mynd yn dda, a dwi'n mwynhau gwneud y sioe. Mae gennym fwy o ddyddiadau yn ddod i fyny cyn i'r haf ddod i ben. Os nad ydach i weld eto, dewch draw.

Eisteddfod Genedlaithol Cymru 10 & 11 Aug/Awst https://eisteddfod.wales/programme

Awen Trust, Bryngarw Country Park 30 Aug/Awst https://www.bryngarwcountrypark.co.uk/whats-on/

Span Arts, Scolton Park 31 Aug/Awst https://span-arts.org.uk/whats-on/

Commissioned by Wales Outdoor Arts Consortium.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram